Menu

Hulp nodig bij je stageverslag? Check de 9 onderdelen in ons stageverslag voorbeeld

6 juli 2021

Het einde van je stageperiode nadert, het is bijna vakantie… Maar voor het zover is moet je jouw stageverslag nog inleveren. Hoe schrijf je nu een goed stageverslag? Met de 9 onderdelen in ons stageverslag voorbeeld kun je je stageverslag opbouwen volgens de juiste elementen.

Succes!

Een opmerking vooraf: de exacte eisen voor jouw stageverslag zijn uiteraard afhankelijk van de eisen die jouw opleiding en eventueel je stagebedrijf stelt. Vraag die dan ook altijd op bij je studie. Dit artikel geeft je een goed beeld van de belangrijkste onderdelen en hoe je die kunt invullen.

 1. Voorwoord
  In je voorwoord heet je de lezer welkom. Vervolgens geef je een korte samenvatting van hoe je jouw stage hebt ervaren en wat je stageperiode jou heeft gebracht. In je voorwoord kun je eventueel de mensen bedanken die hebben bijgedragen aan jouw stage. Je sluit je voorwoord af met je naam, plaats en datum
 2. Samenvatting
  Wat staat er in je stageverslag? Daarvan maak je een beknopte samenvatting zodat lezers alvast kort de inhoud van je verslag kunnen scannen. Je schrijft je samenvatting pas wanneer je je stageverslag helemaal klaar hebt.
 3. Inhoudsopgave
  In je inhoudsopgave laat je zien hoe je stageverslag is opgebouwd en welke informatie men op welke pagina kan vinden.
 4. Inleiding
  In je inleiding leg je uit wat je stageopdracht inhield. Ook ga je kort in op het bedrijf waar je stage hebt gelopen. Daarnaast omschrijf je je leerdoelen en de competenties/vaardigheden die je wilde ontwikkelen tijdens je stage, en introduceer je je stage- en docentbegeleiders.

  Ook vertel je in je inleiding wat er in de rest van je verslag per hoofdstuk volgt. Zoals we al aangaven is de exacte inhoud van je stageverslag en de volgorde van de onderdelen afhankelijk van de eisen van je opleiding.
 5. Beschrijving stageplek
  Dit is de plek waar je dieper ingaat op je stagebedrijf. Beschrijf hoe het bedrijf is ontstaan, hoe lang het al bestaat, wat de missie en visie van het bedrijf is en wat de kernactiviteiten zijn. Ga daarnaast in op de doelgroep (voor wie levert het bedrijf producten en/of diensten?), de grootte van het bedrijf, de eventuele verschillende afdelingen en teams waaruit het bedrijf bestaat en de sector waarbinnen het bedrijf actief is.

  Vervolgens ga je dieper in op de afdeling of de functie waarin jij hebt stage gelopen. Wat zijn de verantwoordelijkheden van deze afdeling/binnen deze functie en hoe verhoudt deze afdeling zicht tot de rest van het bedrijf? Is het een nieuwe functie of bestaat ‘ie juist al jaren?

  Daarnaast is dit de plek waar je recente ontwikkelingen kunt delen die te maken hebben met jouw stage. Daarmee kun je een mooi bruggetje maken naar jouw eigen leerdoelen, die je in het volgende hoofdstuk behandelt.
 6. Competenties en leerdoelen
  Toen je stage begon heb je in samenspraak met je stagebegeleider/docentbegeleider leerdoelen opgesteld. In je stageverslag blik je terug op die leerdoelen. Wat waren de doelen die je wilde behalen, welke competenties wilde je aanleren of eigen maken en hoe is je dat vergaan? Noem ook voorbeelden uit de praktijk waaruit blijkt dat het door jou opgestelde leerdoel relevant is voor het werkveld waarin je stage hebt gelopen.
 7. Uitvoering werkzaamheden en opgeloste problemen
  Doorgaans is dit hoofdstuk het belangrijkste onderdeel van je stageverslag. Hier licht je uitgebreid toe wat je functie was, welke verantwoordelijkheden daarbij hoorden en wat het doel was van je stage. Je beschrijft hoe jouw stagedagen/weken eruit zagen, of je vergaderingen/bijeenkomsten bijwoonde en welke, en of je ook buiten je stageplek actief bent geweest (bijvoorbeeld bij klanten/partners van je stagebedrijf).

  Daarnaast ga je in op de problemen die jij hebt aangepakt tijdens je stageperiode. Hoe heb jij de afdeling waar je werkzaam was verder geholpen? Heeft jouw werk bijgedragen aan een bepaalde groei en zo ja, hoe? Geef een korte beschrijving van het resultaat van jouw stageperiode. Heb je bijvoorbeeld een bepaald product ontwikkeld, een advies uitgebracht, een model ontwikkeld, een website gemaakt of nuttige onderzoeksresultaten verworven? Vermeld het hier.
 8. Conclusie en evaluatie
  Voor dit onderdeel is het belangrijk dat je bij je opleiding checkt op welke manier je het beste op je handelen kunt evalueren. De ene opleiding werkt met de STARR-methode, de andere met SMART leerdoelen (die dan eventueel in hoofdstuk 6 ook al terugkomen), en zo zijn er tal van manieren om op je eigen handelen te reflecteren.
 9. Referenties
  Welke bronnen heb je aangehaald in dit stageverslag? Vermeld alle bronnen hier. Check bij je opleiding wat de richtlijnen zijn voor bronvermelding.

Stageverslag voorbeeld downloaden

Je weet nu welke 9 onderdelen niet mogen ontbreken in je stageverslag. Vind je het handig om een vast format te downloaden? Tip van ons: gebruik de voorbeelden van Scribbr, een (online) organisatie die stagelopers en afstudeerders helpt bij scripties en stageverslagen. Dat kan hier.

Nieuwsbericht delen?

In de schijnwerpers

SmartHub on tour

SmartHub ontving een groep enthousiaste studenten van de Radboud universiteit en lieten hen kennismaken met twee gave SmartHub bedrijven. Wie weet vinden ze hier hun toekomstige masterstage of startersfunctie.

Lees meer

Meer weten? Neem gerust contact met ons op!