Menu

Innovatiehub

Innovatiehub

De ambitie om te vernieuwen en de wens om jong talent aan te trekken zijn sinds jaar en dag (top)prioriteit in het midden- en kleinbedrijf. Grenzeloze middelen om daar invulling aan te geven zijn er echter niet. Een mkb-onderneming zal slim(mer) moeten opereren (dan haar concurrenten) om te zorgen dat de gestelde prioriteiten worden behaald. Een Innovatiehub is een open innovatie instrument dat uitstekend in dat plaatje past.

Een Innovatiehub is een publiekprivaat samenwerkingsverband waarbinnen mbo-, hbo- en wo-studenten het innovatievermogen van één tot vijf (mkb-)bedrijven vergroten via de uitvoering van onderzoeks- en innovatieprojecten. Iedere hub heeft een eigen hubmanager – gefinancierd door de bedrijven van de hub. Hij/zij is verantwoordelijk voor de werving, selectie en begeleiding van studenten en de continuering van kennisontwikkeling.

Op dit moment zijn er vijf op zichzelf staande Innovatiehubs in de provincie Gelderland (epicentrum is de regio Achterhoek). Bij die hubs vinden per jaar tussen de 130 en 160 studenten een innovatieve (stage-)opdracht. Het merendeel van de studenten komt uit het economische en technische domein.

Intensieve samenwerking
De Innovatiehubs kenmerken zich door een sterke verbinding, op basis van wederkerigheid, tussen bedrijven en onderwijspartijen. Het hoge kwaliteitsniveau van de Innovatiehubs wordt dan ook geborgd door een stuurgroep, bestaande uit zowel leden vanuit het bedrijfsleven als het onderwijs. SmartHub Achterhoek, HAN, Saxion en het Graafschap College zijn nauw betrokken bij deze intensieve samenwerking.

Meer informatie?
Geïnteresseerd in de Innovatiehub en meer weten over deze formule en het daarbij behorende netwerk? Neem dan contact op met Marij Striekwold via info@innovatiehub.com of tel 06 383 189 88.

Meer weten? Neem gerust contact met ons op!