Menu

Bedrijfspagina

Schaersvoorde

Schaersvoorde

Schaersvoorde vmbo, havo en vwo: samenwerken aan jouw toekomst!

Slingelaan 28
7122 AW Aalten
Vera.Wildenbeest@achterhoekvo.nl

Organisatie met mogelijkheden

Onze school telt in totaal ca 1650 leerlingen en ruim 200 medewerkers (onderwijzend en ondersteunend). Het brede schoolaanbod binnen de vier vestigingen, maakt dat medewerkers veel mogelijkheden hebben. Wij zijn bovendien onderdeel van de Stichting Achterhoek VO die mobiliteit tussen de tien verschillende scholen van de Stichting mogelijk maakt.

Ontwikkeling

Wij verwachten van onze medewerkers dat ze op professionele en enthousiaste wijze mede invulling geven aan het onderwijs en de leerlingbegeleiding op onze school.
Leerlingen zijn in ontwikkeling. Daarbij past de voortdurende ontwikkeling van medewerkers. Scholing en competentieontwikkeling van medewerkers zijn voor ons dan ook belangrijk. Daarom hebben wij meerdere opgeleide coaches binnen de school. Zij coachen alle docenten met name op activerende didactiek, maar ook op alle andere coachingsvragen.

Nieuwbenoemde docenten worden in het eerste jaar van hun benoeming bij ons intensief begeleid. Deze begeleiding is gericht op het uitwisselen van ervaringen, het opbouwen van onderlinge contacten en het onder begeleiding houden van intervisie om te leren van elkaar en de eigen werksituatie/lessen te verbeteren.

Prettige sfeer

Binnen onze school is er aandacht voor elkaar. Er is de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten, van elkaar te leren, ervaringen op te doen en samen te werken. De sociale en betrokken sfeer maakt Schaersvoorde een prettige plek om dagelijks naar toe te gaan.