Menu

Bedrijfspagina

Innovatiehub Achterhoek Liemers

Innovatiehub Achterhoek Liemers

Doetinchemmhendriksen@innovatiehub-al.nl

Een Innovatiehub is een non-profit samenwerkingsverband waarbinnen mbo-, hbo- en wo-studenten het innovatievermogen van één tot vijf (mkb-)bedrijven vergroten via de uitvoering van onderzoeks- en innovatieprojecten. Iedere hub heeft een eigen hubmanager – gefinancierd door de bedrijven van de hub. Hij/zij is verantwoordelijk voor de werving, selectie en begeleiding van studenten en de continuering van kennisontwikkeling.

Innovatiehub Achterhoek-Liemers

De Innovatiehub Achterhoek-Liemers is de nieuwste hub (2017) binnen het overkoepelende Innovatiehub concept. De hub is een samenwerkingsverband tussen drie kunststof-gerelateerde bedrijven uit de Achterhoek-Liemers: Altop Kunststoftechniek BV, Ubbink BV en Vink Kunststoffen BV.

Optimaal benutten van talent

Kennisdeling tussen de bedrijven en studenten onderling staat centraal bij de Innovatiehub Achterhoek-Liemers. Het doel is het creëren van een multidisciplinaire kweekvijver waarbij jong talent en innovatievermogen optimaal worden benut.

Wat betekent de hub voor jou als student?

Via de Innovatiehub Achterhoek-Liemers kun jij een uitdagende stage of afstudeeropdracht uitvoeren, waarmee je bijdraagt aan de verdere innovatie van de bedrijven. Om zoveel mogelijk uit jouw stage- of afstudeeropdracht te halen, kun je gebruik maken van de extra’s die de Innovatiehub Achterhoek-Liemers biedt. De voordelen voor jou als student zijn:

  • Het bijwonen van bijeenkomsten met andere studenten uit de hub, om kennis en ervaringen uit te wisselen.
  • Het volgen van trainingen, zoals onderzoek vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling.
  • Extra begeleiding vanuit de Hubmanager op het proces: coaching voor het plan van aanpak en de verdediging.
  • Studenten krijgen een kijkje in de keuken van andere bedrijven uit de hub.
  • De Innovatiehub is geen commercieel bemiddelingsbureau. Het is een non-profit initiatief wat gedragen wordt door de aangesloten bedrijven. Als student sluit je altijd het stagecontract af bij het stagebedrijf - zonder tussenkomst van derden.

Openstaande vacatures Innovatiehub Achterhoek Liemers