Meer overCareaz

Omschrijving

‘Zorg persoonlijk maken’ is de belangrijkste opdracht van Careaz. U goed willen kennen, weten wat u belangrijk vindt, bijdragen aan uw levensgeluk: daar gaat het ons om. Daarom richten we ons naast medische behandelingen ook op uw welbevinden en op zingeving. Zetten we ons in voor de beste zorg voor u. Het begrip ‘positieve gezondheid’, zoals omschreven door Machteld Huber, vormt de kern van waaruit wordt gewerkt. Dit betekent dat onze zorgteams het vermogen van mensen willen versterken om op een manier die bij hen past met fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan.