Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op www.smarthub.nl en haar emailverkeer.
Hoewel aan de inhoud van de website grote zorg is besteed, aanvaardt SmartHub Achterhoek geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden daarvan. De opgenomen informatie is alleen voor algemeen gebruik en kan niet worden aangemerkt als advies. SmartHub Achterhoek is niet aansprakelijk voor virussen, ontstaan door het gebruik van de website.
Iedere openbaarmaking, verveelvoudiging, verspreiding of andere vorm van gebruik van de inhoud van de website van SmartHub Achterhoek is in beginsel verboden.
De informatie opgenomen in e-mails (inclusief eventuele bijlagen) van SmartHub Achterhoek is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien je een e-mail hebt ontvangen en niet de geadresseerde bent, verzoekt SmartHub Achterhoek jou om haar direct te informeren en deze e-mail en de eventuele bijlagen te vernietigen. Iedere openbaarmaking, verveelvoudiging, verspreiding of andere vorm van gebruik van e-mail(s) van SmartHub Achterhoek is in beginsel verboden. SmartHub Achterhoek is niet aansprakelijk voor virussen, ontstaan door het gebruik van elektronische middelen van communicatie, en het behoort tot jouw verantwoordelijkheid om deze middelen en eventuele bijlagen hierop te scannen of anderszins te controleren.

Laat ons weten wat je zoekt

Ben je als student of scholier op zoek naar een specifieke stage, werkgever of een onderzoeksopdracht? Als non-profit initiatief helpen we je graag verder!
Neem contact op